Chi tiết bảng giá

CDJ-022

--------------------------------------------------
CDJ-022

Size: Free (từ 45kg đến 55kg)

Màu sắc: Xanh hoa
--------------------------------------------------------------------


 


 

CDJ-022

Thông tin 1

Thông tin 2

Thông tin 3